brush

How to: Deep clean your brushes


 

This is one of the most tedious tasks of the make up lover, but it needs to be done, just because dirty brushes mean – dirt, germs and nastiness that you get onto your skin and eyelids. Brushes should be cleaned as often as needed – some people do it after each use, others once a week, I personally tend to deep clean all my brushes about once every two weeks, when I get them all dirty and in need of some shampoo.

===

Това е една от най-неприятните задачи на всички бюти ентусиастки, но трябва да се прави редовно, защото мръсните четки означават нечистотии, микроби и прах, които без да искате разнасяте по лицето и клепачите си. Четките трябва да се почистват добре когато е нужно- някои хора ги мият след всяко позлване, някои веднъж на седмица, аз мия моите веднъж на две седмици, когато всички са тотално изцапани и имат нужда от грижа.

1

My secret recipe for a good wash is shampoo and olive oil, I have also tried with antibacterial dishwash, but the brushes get really dry after that, so usually I use either the shampoo I am using, or gentle baby shampoo.

You need two parts shampoo and one part olive oil, to condition the bristles and to disolve the dirt easily.

===

 Моята тайна за бързо и ефективно почистване на четките е комбинация от шампоан и зехтин. Обикновено използвам шампоан, с който се къпя или нежен бебешки шампоан. Пробвала съм и с антибактериално веро, но четките много се изсушават.

За най-перфектна комбинация ви трябват две части шампоан и една част зехтин. Зехтина помага за подхранване на четките, а и също така разтваря лесно грима в косъмчетата.

2

The steps are easy. you begin with wetting the brush and swirling it around the little dish with shampoo and olive oil, getting a bit of both. Be careful not to get water in the metal part of the brush! Always keep the brush with the bristles down, so you prevent water from getting into the brush and dissolving the glue!

===

 Стъпките са леснички. Започваме като намокрим четката и я развъртим из чинийката със зехтина и шампоана, като вземем по малко и от двете. Внимавайте да не наморките четката над металната част! Също така винаги дръжте четката надолу, за да не навлезе вода във вътрешността на четката и да разтвори лепилото, с които косъмчетата се държат.

3

For big face brushes just swirl around your palm, until the shampoo starts foaming, and the foam that gets out is dirty. Wash your hand and then swirl around more.

===

 За големите четки за лице просто намокрете ръката си и с въртеливи движения търкайте по дланта, докато пяната, която излиза е мръсна. Изплакнете си ръката и продължете с въртеливите движения. В зависимост колко е мръсна четката може да отнеме малко повече опити на миене и въртене.

4

After your are pleased with the result, and the water that gets out of the brush is clean, rinse it well and squeeze dry, so all the liquid is out of the bristles.

===

След като сте доволни с резултата, и водата, която тече от четката е чиста, изплакнете добре и изстискайте всичката вода от четката.

5

For the eye brushes you can use your fingers as a resistance, as they are not that hairy and get foamy a bit harder.

===

За по-малките четки за очи, можете да използвате пръстите си за съпротивление и разпенване, тъй като те имат по-малко “коса” и не се пенят толкова.

6

Also you can get a little puddle of water in your hand and wash the brush there. After the water runs clear, squeeze all the water out and put aside.

===

 Също така можете да съберете вода в дланта си и да изплакнете четката така. След като водата излиза от четката чиста, изцедете и сложете настрани.

7

 Always keep your brushes downwards when drying. What I do is I get a towel and roll a big portion of it, put the handles on the rolled part and the hair-part on the single layer that is left. Leave overnight (at least) or until brushes are dry!

 ===

Винаги слагайте четките да съхнат обърнати надолу. Аз лично навивам една голяма хавлия и слагам дръжките на четките на по-дебелото руло, а самите четки на тънкия край на хавлията. Сушете четките поне една вечер или докато са напълно сухи преди да ги обърнете.

8

Enjoy your clean brushes!

Do you have other deep clean recipes? How do you clean your burshes?

===

И така имаме чистички четки!

Имате ли ваша рецепта за почистване на четки? Как се справяте с тази задача?

photo (2)

Get Out of Your Comfort Zone


Very rarely I am surprised. Not that there is nothing that can surprise me and leave dumbfounded, but more often than not I am pretty well informed and know about things. Especially when it comes to make up. Well I spend time and effort to read, watch and explore for news and cool innovations. So… AVON succeeded in surprising me. A few days ago, I received a pretty black Avon branded paper bag, with a little, very small pink and black box, and it said Mega Effects Mascara. Well mascaras come in a long and slim box, not small and flat. Surprise one.

I was super intrigued so I opened the box, and there was inside something like a highlighter and not the normal mascara. You know as a woman in my late 20s I have used quite a lot of little tubes of the black magic. So this looked strange. Surprise two.

I started trying to open it. No twisting, no cap. You have to pull. And then… no brush! No brush people, but a small pink handle. So bizarre. Surprise three.

To be honest, and I know it might sound stupid, I was scared of breaking the little thing. So I put it back in the box and left it to explore in quiet. Later on I was meeting two of my guy-friends, who like gadgets, so I showed the box, and asked them to help me figure it out. The one took it out of the box wiggled it and said- ‘Well let’s look at the instructions!”. Surprise four!

This mascara came with instructions! So yeah we opened it and it was strange and new and interesting. It did look like a mascara, but not like the ones I have been using in the past two decades. So I did some research on got the info on it. It is revolutionary. Changing our make up habits and showing us there is always something new to expect.

But to be honest it is great. i have used it only once lightly for day make up, but with just two brushings you get long black eyelashes. I am going to play with it and try for dramatic lashes and see what happens. So far no flakes, no smudges. The only thing is that I am so used to using the Artistry  mascara that comes off without making any mess, this one makes me look like a panda bear when I am taking it off, like the normal mascaras.

Много рядко нещо може да ме изненада. Не, че няма нищо, което да ме изненада изобщ, но по-често, отколкото не, аз съм доста добре информирана  за нещата около мен. Особено, когато става въпрос за грим. Все пак прекарвам време и усилия, за да чета, гледа и да се запознавам с новости и готни иновации. Така че … AVON успяха да ме изненада. Преди няколко дни, получих черен плик брандиран с  Avon, с малка, много малка, розова и черна кутийка, на която пишеше Мега Effects Mascara. Е спиралите идват в дълга и тънка кутия, не е малка и плоска. Изненада едно!

Бях много заинтригувана затова отворих кутийкатаи вътре имаше нещо като маркер, а не на нормалната спирала. Като 28 годишна цена съм използвала доста малки тръбички черна магия. Така че това нещо в кутийката изглеждаше странно. Изненада две.

Започнах да се опитвам да го отвория. Нямаше как да го завъртя.  Трябваше да се издърпа. И тогава … не четка! Вътре нямаше четка, а една малка розова дръжка. Странно. Изненада три.

За да бъда честна, знам, че може да звучи глупаво, аз се страхувах да не счупя това малко нещо. Така че, го поставих братно в кутията и я оставих за проучване в тих и спокоен момент. По-късно се срещнах двама мои приятели, които обичат джаджи, така че им показах тази странна спирала и ги помолих да ми помогнат да я отворя. Единият я извади от кутията и яразмърда и каза: “Ами нека да разгледаме инструкцията!”.  Тази сприала идва с инструкция! Изненада четири!

И така с инструкцията отворихме магическата спирала. Определено не приличаше на спирала,която сте използвали през последните две десетилетия. Това е революционна нова спирала или поне начинът и на слагане върху миглите. Радвам се, че все още има иновативни марки, които се опитват да променят индустрията и нашите потребителски навици.

Пробвах спиралата само веднъж за лек дневен грим и съм много доволна. Не се размазва, слага се лесно, макар и да е странно да използваш плоска четка. Определено ще си поиграя с нея за по драматичен грим. Единственото нещо е, че съм свикнала да спиралата ми Artistry, която не се размазва, когато я премахвам вечер, така че, беше много странно когато започнах да свалам Avоn спиралата и се погледнах и приличах на панда. Но не може всичко да е перфектно, все пак Avоn са създали нещо много иновативно и екстравагантно. Смело е са се опиташ да смениш навиците на няколко поколения жени.

photo 1 photo 2 photo 3